vallen in huis

Mevrouw Immers valt wel eens in huis

Vallen in huis. Mevrouw Immers is 68 jaar en nu een aantal keer in huis gevallen zonder te weten waarom. De laatste keer heeft zij zelfs haar hand verbrand bij het laten vallen van een kop koffie. Daarom heeft de thuiszorgmedewerkster aan de ergotherapeut gevraagd om eens bij mevrouw Immers thuis te gaan kijken.

Uit de infomatie van de thuiszorg blijkt dat mevrouw een verhoogd valrisico heeft. Daarom besluit de ergotherapeut de val-analyse voor eerstelijnszorg bij mevrouw af te nemen. Met deze analyse wordt vastgesteld welke factoren ten grondslag kunnen liggen aan het verhoogde valrisico.

De uitslagen van de valanalyse worden uitgebreid met mevrouw Immers en haar familie besproken. Per probleem wordt gericht advies gegeven om het valgevaar te verkleinen. Dit kan ook betekenen dat mevrouw wordt doorverwezen naar een andere specialist, zoals de huisarts of de fysiotherapeut.

Na drie maanden wordt de analyse nogmaals afgenomen ter evaluatie. De verstrekte adviezen zijn toegepast en sindsdien is mevrouw Immers niet meer gevallen.