computerwerkplek

Meneer Evers krijgt advies over zijn computerwerkplek

Dhr. Evers werkt als administratief medewerker waarvoor hij veel werkzaamheden achter zijn computer uitvoert. Sinds een aantal maanden heeft hij last van zijn nek en schouders tijdens en na zijn werk. Een collega heeft hem geadviseerd om eens contact op te nemen met een ergotherapeut om zijn computerwerkplek te beoordelen.

De ergotherapeut komt op de computerwerkplek kijken terwijl dhr zijn werkzaamheden uitvoert. De ergotherapeut observeert zijn werkhouding en zijn werkomgeving. Verder inventariseert ze de werktaken, de werktijden van dhr en informeert ze naar de heersende werksfeer.

Voor dhr Evers geldt dat hij op een te hoge stoel zit achter een te hoog bureau. Tevens blijkt dat hij gedurende zijn werkdag niet achter zijn computer vandaan komt, ook niet tijdens de pauzes. Ook na een werkdag komt dhr weinig aan lichaamsbeweging toe.

Na de uitgebreide observatie en inventarisatie wordt de verkregen informatie met dhr besproken. De verstrekte adviezen kunnen tevens op papier gezet worden.
Er kunnen adviezen worden gegeven over hoe dhr zijn bureaustoel in moet stellen, hoe hij het beste zijn werkruimte kan inrichten, welke materialen er gebruikt kunnen worden, hoe hij verschillende werktaken kan afwisselen enzovoorts.

Aan dhr Evers wordt uitgelegd hoe hij zijn werkplek het beste kan inrichten en waarom. Tevens wordt geadviseerd hoe hij zijn werkzaamheden anders kan inrichten en hoe hij meer aan lichaamsbeweging toekomt en wat het belang daar van is.

Na een afgesproken periode komt de ergotherapeut opnieuw kijken op de werkplek van dhr. De eerder gegeven adviezen worden met hem geëvalueerd. Dhr Evers geeft aan dat hij veel minder last van zijn nek en schouders heeft zowel gedurende als na zijn werk. Ook blijkt hij na een dag minder moe te zijn door het afwisselen van zijn taken en meer lichaamsbeweging toe te passen.